Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งขยายเวลาการชำระค่าอาวุธปืน ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ

แจ้งขยายเวลาการชำระค่าอาวุธปืน ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...