Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

วันคล้ายวันสถาปนากองสวัสดิการ ครบรอบ 61 ปี 13 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 09.09 น. กองสวัสดิการ ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวร ตร. และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.ต.ต.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 43 พรรษา ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 16.30 น. พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 16.30 น. พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเทพศิรินทราวาส


ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ 20 ก.ค.64
N รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2564
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทฯ
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ“ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา ฯ

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายล่อฟ้า อาคาร 1,2,3,4,5,9 และอาคาร 10 (จำนวน 7 อาคาร) อาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อุดมสุข) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรอยแตกของผนังอาคารโดยรอบหน้าต่าง อาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถนอมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัยอาคาร 1 ถึงอาคาร 11 (จำนวน 11 อาคาร) ทั้งหมด 1,480 ห้อง อาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อุดมสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง สอบราคาในการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสุขภาพ ของสโมสรตำรวจ

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานกำลังพล
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ
สื่อวีดีทัศน์ แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ เนื้อหาเต็ม 1 ชุด และ เนื้อหาย่อ 6 ชุด
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
ระเบียบ อนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ระเบียบ อนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ