Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.65 เวลา 16.30 น. พล.ต.อ.ปรีชา  เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 67พรรษา 2 เมษายน 2565 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

โครงการ “ดนตรีในสวน” อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา)

พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม รอง ผบก.สก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอกชัย จันทะนะ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. /รอง ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก./สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ดนตรีในสวน”

โครงการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวฯ

พล.ต.ท.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย  ผบช.สกพ. เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิบูลย์  สีสุข รอง ผบช.สำนักงานกำลังพล, พล.ต.ต.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก,พ.ต.อ.ประภัสสร  ชาติพรหม รอง ผบก.สก.(4) และ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกชัย จันทะนะ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. และข้าราชการตำรวจ/ลูกจ้างในสังกัดฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. เข้าร่วมพิธีฯ


ประชาสัมพันธ์

แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2565
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2565
N แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 2/2565
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ 8 เม.ย.65
รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กฌ.ตร.) เป็นกรณีพิเศษ
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 1/2565
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

N ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
N ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 5 อาคาร 4-6 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุด อาคาร 1-11อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุด อาคาร 1-9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานกำลังพล
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ
สื่อวีดีทัศน์ แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ เนื้อหาเต็ม 1 ชุด และ เนื้อหาย่อ 6 ชุด