Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 เวลาประมาณ 10.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะ นาวิน ผบช.สงป. , พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุก ผบก.กง. และ พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นผู้แทน รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศก นาฏกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 เวลาประมาณ 8.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเหตุปะทะต่อสู้ เหตุกราดยิงที่ห้าง Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา (เมื่อวันที่ 8 ก.พ.63)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ไปวางที่หน้าหีบศพ ร้อยตำรวจเอกตระกูล ธาอาษา และ ดาบตำรวจ เพชรรัตน์ กำจัดภัย

การแข่งขันกีฬาภายใน และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2563 ของ สกพ.

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาภายใน และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2563 ของ สกพ. ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีข้ราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


ประชาสัมพันธ์

แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2563 N
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2563
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ N
รับสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (บวช 25 มี.ค. - 14 เม.ย.63) ณ วัด เทพศิรินที่วาส
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง) N
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 1 ปี 63
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 1 ปี 63
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเอื้ออาทรรองรับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเอื้ออาทรรองรับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้วยังไม่มีที่พักอาศัย
โครงการสวัสดิการ สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการสวัสดิการ สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) N
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) อาคาร 1,2,3,5 และ อาคาร 7 จำนวน 190 ห้อง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานดุริยางค์ตำรวจ N
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานดุริยางค์ตำรวจ ชั้น 3 ฝ่ายดนตรี
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างสวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างสวัสดิการร้านค้าและโภชนาคาร
สอบราคาจ้างดหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย
สอบราคาจ้างดหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
สอบราคาจ้างติดตั้งวัสดุป้องกันสัตว์และแมลงรบกวนภายในห้องพักวิลล่า
สอบราคาจ้างติดตั้งวัสดุป้องกันสัตว์และแมลงรบกวนภายในห้องพักวิลล่า

คู่มือ/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. (แบบใหม่)
แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. (แบบใหม่)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเข้าพักอาศัย สาหรับผู้มีรายชื่อรอการจัดสรรอยู่ใน Website ของ สก.
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเข้าพักอาศัย สาหรับผู้มีรายชื่อรอการจัดสรรอยู่ใน Website ของ สก.
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือทางอิเล็คทรอนิกส์
แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือทางอิเล็คทรอนิกส์
คู่มือเกษียณอายุราชการ
คู่มือสำหรับข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการ
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ

วิดีทัศน์/อื่นๆ
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
Welfare Division
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
© Copyright 2020 Welfare Division, Royal Thai Police. All Right Reserved.