Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตร. ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564

พิธีจัดสรรอาคารและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง(ลือชา) ตร.

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 เวลา 80.00 น. พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นประธานพิธีจัดสรรอาคารและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง(ลือชา) ตร. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4, พิธีถวายสักการะพระบรมรูปหล่อ ร.9 และบำเพ็ญทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องใน "วันตำรวจ" ประจำปี 2564


ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ 20 ก.ค.64
N ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ค้างจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
Updated แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
N รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
"อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดเทพศิรินทราวาส"
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 4/2564 (กรณียื่นขอสิทธิ์ครั้งแรกและไม่มีชื่อรอคิวตามประกาศในเว็บไซต์ สก.)
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 4/2564 (กรณียื่นขอสิทธิ์ครั้งแรกและไม่มีชื่อรอคิวตามประกาศในเว็บไซต์ สก.)
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2564
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2564

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

N ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียงทางเดินอาคาร 1 ถึง อาคาร 2 ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4(จำนวน 2 หลัง) และปูกระเบื้อง(แบบกันลื่น) บริเวณบันได อาคาร 1 ถึง อาคาร 19 ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 4 (จำนวน 19 หลัง) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาดี)
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาด
ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล มีความประสงค์จะขายอาคารด้วยวิธีการทอดตลาด...
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานกำลังพล
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ
สื่อวีดีทัศน์ แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ เนื้อหาเต็ม 1 ชุด และ เนื้อหาย่อ 6 ชุด
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
ระเบียบ อนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ระเบียบ อนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ