Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.65 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ณ สโมสรตำรวจ

วันคล้ายวันสถาปนากองสวัสดิการ ครบรอบ 62 ปี 13 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวร ตร. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองสวัสดิการ ครบรอบ 62 ปี 13 กันยายน 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ประชาสัมพันธ์

แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2565
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2565
N แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 3/2565) ไปจับสลากเลือกห้องพัก
N แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข) ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 4/2565
Updated บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ 20 ก.ย.65
N แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 3/2565

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพักฯ
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคารบ้าน ส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ อาคาร ๗ และอาคาร - (ทุ่งสองห้อง) กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดทักซิโด้ (แบล็คไท) และชุดราตรี โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดทักซิโด้ (แบล็คไท) และชุดราตรี โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

คู่มือนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานกำลังพล