Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ รอง ผบก.สก. เป็นประธานในพิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 เวลาประมาณ 10.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะ นาวิน ผบช.สงป. , พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุก ผบก.กง. และ พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นผู้แทน รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศก นาฏกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 เวลาประมาณ 8.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเหตุปะทะต่อสู้ เหตุกราดยิงที่ห้าง Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา (เมื่อวันที่ 8 ก.พ.63)


ประชาสัมพันธ์

N โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16 (เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน)
N การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
N แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก (ครั้งที่ 2/2563)
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก (ครั้งที่ 2/2563)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องเอง ครั้งที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2563

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ถนอมมิตร)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรว
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดยาว) อาคาร 1- 9 จำนวน 890 ห้อง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) อาคาร 1,2,3,5 และ อาคาร 7
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานดุริยางค์ตำรวจ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานดุริยางค์ตำรวจ ชั้น 3 ฝ่ายดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ลิฟต์)
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างลิฟต์โดยสาร ติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

N แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (แบบใหม่)
แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (แบบใหม่)
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือทางอิเล็คทรอนิกส์
แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือทางอิเล็คทรอนิกส์
คู่มือเกษียณอายุราชการ
คู่มือสำหรับข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการ
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ

วิดีทัศน์/อื่นๆ