Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจ ผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ

เมื่อวันที่ 22- 24 กันยายน 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานบริหารงานบุคคลของ ตร. พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

วันคล้ายวันสถาปนา กองสวัสดิการ ครบรอบ 60 ปี 13 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 06.45 น. กองสวัสดิการ ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวร ตร., พิธี บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย.ผบ.ตร.(บร.4) เป็นประธานในพิธีสงฆ์

พิธีสมรสหมู่ ข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16 ณ สโมสรตำรวจ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ ดร. บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16 ณ สโมสรตำรวจ


ประชาสัมพันธ์

N โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจและลูกจ้างประจำ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัครใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจและลูกจ้างประจำ
N ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 3/63 ไปรับห้องพัก
รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 3 ปี 2563
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 3/63
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 3/63
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปบท ตามโครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 158 รูป

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ถนอมมิตร)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรว
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดยาว) อาคาร 1- 9 จำนวน 890 ห้อง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) อาคาร 1,2,3,5 และ อาคาร 7
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานดุริยางค์ตำรวจ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานดุริยางค์ตำรวจ ชั้น 3 ฝ่ายดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ลิฟต์)
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างลิฟต์โดยสาร ติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

ระเบียบ อนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ระเบียบ อนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ และ ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (แบบใหม่)
แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (แบบใหม่)
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน