Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พิธีถวายราชสักการะ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาค, พิธีมอบผ้าไตรและบาตร และพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.66 เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาค, พิธีมอบผ้าไตรและบาตร และพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพร ผบก.สก. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.66 ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด สก. ร่วมประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผบก.สก. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น 10 อาคาร 5 ตร.

พิธีมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของ ว่าที่ พ.ต.ต.เอกพงษ์ ทิปะณี สว.สส.สภ.เมืองยโสธร ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 66 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เดินทางไปร่วมพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของ ว่าที่ พ.ต.ต.เอกพงษ์ ทิปะณี สว.สส.สภ.เมืองยโสธร ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้โครงการกองทุนตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เพื่อการศึกษาบุตร ว่าที่ พ.ต.ต.เอกพงษ์ ทิปะณี


ประชาสัมพันธ์

แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภค แฟลตส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2566
N แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2566
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส
สำรวจข้อมูลบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ(แฟลตอิสระ) ประจำปี 2566
สำรวจข้อมูลบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ(แฟลตอิสระ) ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข) ครั้งที่ 1/2566 (กรณียื่นขอสิทธิ์ครั้งแรกและไม่มีชื่อรอคิวตามประกาศในเว็บไซต์ สก.)
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข) ครั้งที่ 1/2566 (กรณียื่นขอสิทธิ์ครั้งแรกและไม่มีชื่อรอคิวตามประกาศในเว็บไซต์ สก.)

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

N ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัดโดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท ลัคกี้มิวสิค จำกัดโดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อย อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง และ ถนอมิตร)
ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อย อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง และ ถนอมิตร)
ประกาศ คณะอนุกรรมกรสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ประกาศ คณะอนุกรรมกรสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถนอมมิตร)
ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดและบริการจัดการคววามเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถนอมมิตร) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ราค
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง)
ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึง

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
คู่มือนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ