Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรห้องพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข)
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรห้องพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข)
20 สิงหาคม 2562
สำรวจอาคารบ้านพักอิสระที่มีที่ทำการตั้งอยู่ในเขต กทม.
สำรวจอาคารบ้านพักอิสระที่มีที่ทำการตั้งอยู่ในเขต กทม.
20 สิงหาคม 2562
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้อง
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้อง
9 สิงหาคม 2562
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 2/2562 ไปรับห้องพัก
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 2/2562 ไปรับห้องพัก
11 กรกฏาคม 2562
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)
11 กรกฏาคม 2562
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 2/2562
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 2/2562
24 มิถุนายน 2562
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข)
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข)
21 พฤษภาคม 2562
บัญชีผู้รอคิวขอสิทธิปกติ ระดับสัญญาบัตร ประจำปี 2562
บัญชีผู้รอคิวขอสิทธิปกติ ระดับสัญญาบัตร ประจำปี 2562
29 เมษายน 2562
บัญชีผู้รอคิวขอสิทธิปกติ ระดับประทวน ประจำปี 2562
บัญชีผู้รอคิวขอสิทธิปกติ ระดับประทวน ประจำปี 2562
29 เมษายน 2562
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2562
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2562
25 มกราคม 2562