Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สำรวจข้อมูลบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ
สำรวจข้อมูลบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ
19 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 1/2564 บัญชีรองไปจับสลากเลือกห้องพัก
11 กุมภาพันธ์ 2564
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
5 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งเลื่อนการจับสลากผู้ยื่นขอสิทธิ (บัญชีสำรอง) ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 1/2564
18 มกราคม 2564
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 1/2564) ไปจับสลากเลือกห้องพัก
8 มกราคม 2564
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก
4 มกราคม 2564
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2563
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2563
24 ธันวาคม 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 1/64
22 ธันวาคม 2563
แจ้งเลื่อนจับสลากห้องพักการจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 4/2563
18 ธันวาคม 2563