Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การแจกจ่ายอาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)
การแจกจ่ายอาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)
6 ธันวาคม 2560
ขั้นตอนการรับมอบอาวุธปืนพกสั้น ซิกซาวเออร์ รุ่นพี 320 เอสพี
ขั้นตอนการรับมอบอาวุธปืนพกสั้น ซิกซาวเออร์ รุ่นพี 320 เอสพี
14 พฤศจิกายน 2560
ขยายระยะเวลาการชำระเงินเพิ่มเติม และการยื่นใบ ป.3
ขยายระยะเวลาการชำระเงินเพิ่มเติม และการยื่นใบ ป.3
14 พฤศจิกายน 2560
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยระดับ สน. และ สภ. ในการแจกจ่ายอาวุธปืน ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยระดับ สน. และ สภ. ในการแจกจ่ายอาวุธปืน ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320
11 ตุลาคม 2560
แนวทางและขั้นตอนการแจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดการข้าราชการตำรวจ
แนวทางและขั้นตอนการแจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดการข้าราชการตำรวจ
26 กันยายน 2560
แจ้งขยายเวลาการชำระค่าอาวุธปืน ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ
แจ้งขยายเวลาการชำระค่าอาวุธปืน ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ
25 กันยายน 2560
วิธีดำเนินการแจกจ่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
วิธีดำเนินการแจกจ่ายอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
7 กันยายน 2560
แจ้งข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ ดำเนินการชำระค่าอาวุธปืน
แจ้งข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ ดำเนินการชำระค่าอาวุธปืน
24 สิงหาคม 2560
การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12
การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12
24 พฤษภาคม 2559