Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน วันตำรวจ 17 ตุลาคม
วิดิโอแสดงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน วันตำรวจ 17 ตุลาคม
6 ตุลาคม 2563
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปบท ตามโครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 158 รูป
23 กรกฏาคม 2563
แจ้งยกเลิกโครงการอุปสมบทฯ
ขออนุมัติยกเลิกโครงการอุปสมบทฯ
18 มีนาคม 2563
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (บวช 25 มี.ค. - 14 เม.ย.63) ณ วัด เทพศิรินที่วาส
25 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทโครงการบรรพาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนนพรรษาฯ
22 กรกฏาคม 2562
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทโครงการบรรพาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนนพรรษาฯ
8 กรกฏาคม 2562
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ 25 มี.ค. - 14 เม.ย.62
14 มีนาคม 2562
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26 เม.ย. - 19 พ.ค.62
14 มีนาคม 2562
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ
1 มีนาคม 2562
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ
27 กันยายน 2561