• อัลบั้ม
  • :
  • โครงการ กองสวัสดการจิตอาสา พาเข้าวัด - พัฒนาโรงเรียน
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • เมื่อวันที่ 3 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. ลูกจ้างและข้าราชการตำรวจในสังกัด สก. นำโดย พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.สก. ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ กองสวัสดการจิตอาสา พาเข้าวัด - พัฒนาโรงเรียน ณ วัดน้ำเต้า - โรงเรียนวัดน้ำเต้า ในกิจกรรมมีการรับฟังปาฐกถาธรรม การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด และมอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดน้ำเต้า
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 4 สิงหาคม 2560 14:40:08