• อัลบั้ม
  • :
  • โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
  • เนื้อหาย่อ
  • :
  • เมื่อวันที่ 17 มี.ค.60 เวลา 09.00 น. ลูกจ้างและข้าราชการตำรวจในสังกัด สก. นำโดย พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิทิต รอง ผบก.สก. ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ณ วัดเทพศิรินทราวาส ในกิจกรรมได้มีการรับฟังปาฐกถาธรรมจากท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พุทธประวัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด
  • อัพเดทเมื่อวันที่
  • :
  • 22 มีนาคม 2560 10:19:19